Cumhur ittifakından, Büyükşehir 2019 Yılı Faaliyet Raporuna Ret 

FERDİ YAVUZ- Ak Parti İl Başkanlığı, Perşembe günü olağanüstü toplanan Muğla Büyükşehir Meclisi toplantısında yer alan '2019 Yılı Faaliyet Raporuna' yönelik yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada Ak Parti ve MHP meclis üyeleri tarafından ret oyu verilen faaliyet raporunda ret oyuna gerekçe gösterilen maddelere yer verildi. 

PAYLAŞ

Ak Parti İl Başkanlığı Perşembe günü olağanüstü toplanan Muğla Büyükşehir Meclisi toplantısında yer alan “2019 Yılı Faaliyet Raporuna” yönelik yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada Ak Parti ve MHP meclis üyeleri tarafından ret oyu verilen faaliyet raporunda ret oyuna gerekçe gösterilen maddelere yer verildi. 
Ak Parti Muğla İl Başkanlığı tarafından basın ve kamuoyu ile paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; 
 “2019 yılı faaliyet raporunu incelediğimizde Muğla Büyükşehir Belediyesi Gelir Bütçesinin 655.893.128,50 TL, Gider bütçesinin ise 596.094.218,95 TL olduğu belirtilmektedir. Bütçe gelirinin 549.732.256,90 TL’lik kısmının İller Bankası ve Muhasebat Genel müdürlüğünden aktarılan paydan kaynaklandığı, bu gelirin toplam bütçe gelirinin yüzde 84’ü dür, vergi gelirleri ise 16.159.885,15 TL yani bütçe gelirinin sadece yüzde 2,46’sıdır. Bu sürdürülebilir bir durum değildir. Belediye yönetiminin üretken olması, yeni gelir kaynakları yaratması, tahakkukların tahsili konusunda daha dikkatli olması gerekmektedir. İncelediğimiz raporda eksik bulduğumuz hususlar aşağıda belirtilmiştir. 

"Tüm ilçelerimizde hafriyat döküm sahası ve bertaraf tesisi ihtiyacı söz konusudur"
1-Menteşe – Bodrum ilçelerinde kısmen yeterli olan ancak Fethiye, Milas, Marmaris ilçeleri başta olmak üzere diğer tüm ilçelerimizde hafriyat döküm sahası ve bertaraf tesisi ihtiyacı söz konusudur. Hafriyat döküm ve bertaraf sahası üretilememesi aynı zamanda gelir kaybına da sebep olmaktadır. 

"Atık su bertarafı konusunda bir kontrol eksikliği olduğu kanısını uyandırmaktadır"

2-Gemilere verilen atık su ve sintine suyu bertaraf hizmetlerinde bir hizmet yetersizliği ve kontrol eksikliği söz konusudur.828 tekneye hizmet verilen Göcek hizmet bölgesinde 6.353 lt. sintine suyu toplanmakta iken, 697 tekneye hizmet verilen Gökova hizmet bölgesinde bu rakam 5.650 lt’dir. Sintine suyu alımındaki rakamlar birbirine yakındır. Oysa Göcek hizmet bölgesinde 1.293.209.lt atık su toplanmakta iken Gökova hizmet bölgesinde bu rakam 293.150 lt dir. Yani iki bölgede tekne sayısı ve sintine suyu miktarı birbirine yakın iken atık suyu miktarında yaklaşık 5 kat bir fark söz konusudur. Burada atık su bertarafı konusunda bir kontrol eksikliği olduğu kanısını uyandırmaktadır. 

"MENTEŞE ve MİLAS MEZBALARINDA HİZMET YETERSİZLİĞİ VAR"

3-Kurban bayramında Marmaris mezbahasında 109 büyükbaş, 682 küçükbaş kurbanlık kesimi yapılmışken, eşit kapasitedeki Menteşe de 100 büyükbaş, 68 küçükbaş, Milas ta ise 57 büyükbaş, 42 küçükbaş kurbanlık kesimi yapılabilmiştir. Bu ilçelerimizde bu konudaki hizmet yetersizliği bakımından vatandaşlarımızın büyük şikâyetleri olmuştur. 

"Büyükşehir Belediyesi yönetimi otopark üretimi konusunda da yetersiz kalmıştır"

4-Büyükşehir Belediyesi yönetimi otopark üretimi konusunda da yetersiz kalmıştır. Tüm Muğla’da MUTTAŞ denetiminde 209’u katlı otopark olmak üzere toplam da 364 araç kapasiteli otopark ünitesi vardır. Bu Muğla gibi turistik bir vilayet için çok yetersiz bir rakamdır. 

"MUTTAŞ ve Bağyaka A.Ş. ye ait bilançolar yer almamaktadır"

5-416 Sayfadan oluşan Faaliyet raporu kitabının 126 sayfasında resimlere yer ayrılırken, MUTTAŞ ve Bağyaka A.Ş. ye ait bilançolar yer almamaktadır. BELTES A.Ş. ve TOKTAŞ A.Ş. ise gayri faal durumda olduğu belirtilmiştir. Yine gelir cetveli kesin hesap dökümünde Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerinin, Hizmet Geliri kaleminde 03.1.2.40 kodlu Otopark gelirinin 2019 yılı net tahsilatı 252.624,98 TL iken bunun 202.725,60 TL sinin Ret ve İade olarak yer aldığı, Vergi Gelirlerinin 01.3.9.51 Kodlu Eğlence vergisi kaleminde Eğlence vergisi hesabı 2018 yılından devreden tahakkuk 8.096,34 TL, 2019 yılı tahakkuku 5.214,00 TL olup toplam tahakkuku 13.310,34 TL olup bir kuruş bile tahsilat yapılmamıştır. 2019 yılını 5.322.626,48 TL kar ile kapatan ve 3021 personel çalıştıran MUBEP A.Ş.de 108.167,00 TL huzur hakkı ödemesi yapılırken, 2019 yılını 81.386,42 TL zararla kapatan ve 15 personel çalıştıran MELSA A.Ş.nin ödediği huzur hakkı bedeli 121.200,00 TL olduğu görülmektedir. 

"Hizmet alımında Menteşe ilçemize ayrıcalıklı davranılmaktadır"
6-Hizmette eşitlik prensibine gerekli özen gösterilmemektedir. Hizmet alımında Menteşe ilçemize ayrıcalıklı davranılmaktadır. Bazı örnekleri sıralayacak olursak Fen İşleri Daire başkanlığınca devam ettirilmekte olan 12 adet büyük yapım işinin 6 tanesi, yani yüzde 50’si Menteşe ilçemizde gerçekleşmektedir. Yapı ruhsatı ve Koruma Şube Müdürlüğünce kesilen 5 adet restorasyon ve tadilat ruhsatının 3 tanesi ve kesilen 1 adet yeni yapı ruhsatı yine Menteşe ilçesinde kesilmiştir. Hasta Nakil Ambulansları ile taşınan 10.236 hastamızın, 4.890’ı Menteşe ilçemizden taşınmıştır. Muğla ilimizin Menteşe dâhil tüm barınaklarına toplam 5.495 Kedi ve Köpek girişi yapılmışken, sadece Menteşe ilçemizde barınağa giren kedi ve köpek sayısı 3.346’dır. Muğla il sınırlarında MUTTAŞ tarafından taşıması yapılan yolcu sayısı 7.547.370 iken, taşınan yolcunun 4.223.126’sı Menteşe ilçemizden taşınmıştır. Muğla Büyükşehir bünyesindeki 9 cenaze nakil aracının 5 tanesi Menteşe ilçemizdedir. Bayramlarda mezarlıklara ücretsiz ulaşım imkânlarından genellikle Menteşe de yaşayan vatandaşlarımız yararlanabilmektedir. 

"Tahakkuku yapılan gelirlerin tahsilatı konusunda gerekli özen gösterilmemektedir"

7-Tahakkuku yapılan gelirlerin tahsilatı konusunda gerekli özen gösterilmemektedir. Vergi gelirlerinde 2018 yılından devreden tahakkuk miktarı 4.015.889,42 TL, 2019 yılı tahakkuku 17.391.521,39 TL, toplam tahakkuk miktarı ise 21.407.410,81 TL iken gerçekleşen tahsilat miktarı 16.159.885,15 TL olmuştur. Tahakkuku yapılan gelirin 5.247.525,66 TL si yani yüzde 25’i tahsil edilememiştir. Teşebbüs ve Mülkiyet gelirinin toplam tahakkuk miktarı 69.885.290,35 TL iken tahsilatı gerçekleştirilen miktar 49.395.478,83 TL olup tahakkuku yapılan gelirin 19.109.034,96 TL si yani yüzde 27’si tahsil edilememiştir. Taşınmaz kira gelirlerinin toplam tahakkuk miktarı 30.120.636,42 TL iken bu tahakkukun 13.047.024,05 TL’si tahsil edilebilmiş, tahakkuku yapılan gelirin 16.944.616,99 TL’si yani yüzde 57’si tahsil edilememiştir. Ecrimisil gelirinin toplam tahakkuk miktarı 4.226.564,39 TL, 2019 yılı gerçekleşen tahsilat 740.165,09 TL’dir. Tahakkuku yapılan gelirin 3.482.026,19 TL’si yani yüzde 82,38’i tahsil edilememiştir. Yani sadece bu 4 kalemde tahsili yapılamayan gelir miktarı toplam 44.783.203,80 TL dir. Bu rakam merkezi bütçeden gelen diğer gelirler kalemi çıkarıldıktan sonra kalan 69.638.948,60 TL’lik 2019 yılı gelirinin yüzde 64’üne tekabül etmektedir. Bu rakam da çok yüksek bir rakamdır. 

"İlçe Belediyelerimiz vatandaşlarımız karşısında çok zor durumda kalmaktadırlar"

8-İlçe Belediyelerimizce hazırlanan imar planlarının inceleme ve onay süreci çok uzun sürmektedir. İmar konusundaki çözümsüzlükler nedeni ile ilçe belediyelerimiz hizmet bekleyen vatandaşlarımız karşısında çok zor durumda kalmaktadır. Bu konuda acilen çözüm bulunmalı, ortak akıl yürütülmelidir”

  • Etiketler
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN